duminică, 24 noiembrie 2013

Procesul de muncă într-o fabrică de bere Procesul de muncă într-o fabrică de bere cuprinde următoarele faze:
,,- contractarea materiei prime cu producătorii de orz, hamei, porumb;
- livrarea de către producători a materiei prime;
- transportul materiei prime la depozitele respective;
- însilozarea materiei prime;
- transportarea orzului de la siloz la secţia de malţ;
- uscarea orzului germinat;
- măcinarea şi obţinerea făinei de malţ;
- fierberea făinei şi obţinerea ceaiului de bere;
- filtrarea ceaiului şi obţinerea ceaiului curat şi a borhotului;
- transportul ceaiului de bere la fermentaţia primară, unde este răcit şi tratat pentru fermentarea cu drojdie de bere;
- depozitarea în pivniţe pentru fermentarea secundară;
- obţinerea berei şi tragerea la sticle sau la butoaie;
- livrare;
- transport;
- comercializarea”.

Sursa: Virgil Stancovici, Logica organizării întreprinderilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, p. 186, 187.