sâmbătă, 9 noiembrie 2013

Combinatul de celuloză şi hârtie Focşani

Pădurile din Munţii Vrancei au oferit materie primă pentru mai multe obiective ale industriei lemnului (în judeţul Vrancea la Focşani - celuloză, hârtie, PFL, mobilă, la Gugeşti - furnire estetice, produse semifinite de la I.F.E.T. Focşani).
Sursa pentru imagine: http://www.comunismulinromania.ro.