joi, 19 septembrie 2013

Instituţii româneşti din domeniul informaticii ante 1989

Institute de cercetare:
Institutul pentru Tehnică de Calcul
Institutul de cercetări Semiconductoare
Institutul de cercetări în informatică (1970)
Fabrici:
Fabrica de circuite integrate Băneasa
Fabrica de calculatoare Electronice (FCE) - construită în 1970
Fabrica de memorii Timişoara
Centre de calcul:
Centrul Teritorial de Calcul Suceava (C.T.C.), din cadrul Fabricii ,,Integrata" Suceava
Centrul de calcul de la Uzina ,,23 August" Bucureşti
Centrul Teritorial de Calcul din Iaşi
C.T.C. Târgu Mureş
C.T.C. Bacău, din cadrul Uzinei de avioane Bacău
C.T.C. din cadrul Combinatului siderurgic Galaţi

Sursa: Viorel Darie, Petre Rău, Amintiri din epoca Felix a calculatoarelor româneşti, Galaţi, 2011.