miercuri, 4 septembrie 2013

Cîntecul minerului

Propaganda comunistă a influenţat şi muzica din societatea românească. În anii 1950 au început să fie compuse numeroase ,,cântece de muncă” centrate pe activitatea muncitorilor din industrie şi a ţărănimii muncitoare, unele fiind dedicate minerilor, petroliştilor, ceferiştilor siderurgiştilor, tractoriştilor şi nu numai. Făcând abstracţie de specificul propagandei comuniste de ani 1950, să considerăm aceste cântece şi drept marcă a influenţelor industrializării în cultura românească de atunci.
În rândurile următoare prezentăm un astfel de cântec dedicat minerului:

Cîntecul minerului

Versuri de V. Porumbacu
Muzica de D. Bughici

,,Cînd nu vezi încă întîia rază
Şi norii n-au albit pe cer
În galerii înaintează
Lămpaşul nostru de miner
Şi cînd ferestrele-n oraşe
Se luminează-n jur treptat
La subteran, în abataje
În şut minerii au intrat

Acum mai repede ortace,
Mai strînsă mîna pe ciocan
Cărbunii-s armă pentru pace
Temută aprig de duşman
Cărbunii-s armă pentru pace
Temută aprig de duşman!

Dar altfel noi intram în mină
Cînd pentru domni trudeam în ea
Şi cînd pămîntul la lumină
Ducea-n spinare o lume rea
Noi ale văii calendare
Cu foi amare sîngerii
Le făuream în închisoare
Şi-n toiul grevelor la Jii

Acum mai repede ortace,
Mai strînsă mîna pe ciocan
Cărbunii-s armă pentru pace
Temută aprig de duşman
Cărbunii-s armă pentru pace
Temută aprig de duşman!

Ştim acum tot ce viaţa-nseamnă
Ne-or proslăvi copii nepoţi
Şi cînd partidul ne îndeamnă
Noi răspundem toţi
Doar sîntem iarăşi vatra ţării
Grăbim furnal după furnal
Mînăm vagoane-n lungul zării
Cu roadele din cincinal

Acum mai repede ortace,
Mai strînsă mîna pe ciocan
Cărbunii-s armă pentru pace
Temută aprig de duşman
Cărbunii-s armă pentru pace
Temută aprig de duşman!”

Sursa: Cîntece de masă. Antologie, Editura de Stat şi Pedagogică, Bucureşti, 1958, p. 224, 225.