duminică, 22 septembrie 2013

Calculatoare româneşti şi alte produse informatice

Calculatoare Felix C-256, Felix C-32, C64, C64M (militar), C51, C-1024, C-8010;
Sistemul de operare Helios;
Subsistem de editare SESAM;
CIFA-1 - primul calculator românesc din Europa de Est, în afara U.R.S.S.
 MECIPT (Maşina Electronică de Calcul a Institutului Politehnic din Timişoara) - primul calculator conceput în întregime în România;
Calculatoare Cobra, PRAE, HC 85, HC 90, CIP.

Sursa: Viorel Darie, Petre Rău, Amintiri din epoca Felix a calculatoarelor româneşti, Galaţi, 2011.