duminică, 18 august 2013

Producţia de maşini şi utilaje agricole în perioada 1951-1955 (numărul de bucăţi realizate)


Principalele maşini şi utilaje agricole fabricate în anii 1951-1955 au fost tractoarele, plugurile de tractor, plugurile cu tracţiune animală, semănătorile de cereale cu tracţiune mecanică, grapele (folosite la mărunţirea şi netezirea pământului arat) cu colţi cu 2 şi 3 câmpuri, grapele stelate, batozele de cereale, prăşitoarele cu tracţiune animală, secerătorile-legători cu tracţiune mecanică şi combinele cerealiere. Producţia de tractoare a variat de la 3403 în 1951 la 5200 în 1954. O producţie mereu în creştere au avut-o plugurile cu tracţiune animală şi secerătorile-legători cu tracţiune mecanică. În rest producţia celorlalte fabricate industriale a variat şi chiar a lipsit în câţiva ani, mai ales în cazul combinelor cerealiere, unde după anul 1951, când s-au produs 11 bucăţi, statisticile nu mai înregistrau producţie. Creşteri mari în producţie au fost înregistrate pentru plugurile cu tracţiune animală, grapele cu colţi cu 2 şi 3 câmpuri şi prăşitoarele cu tracţiune animală (în intervalul analizat, o producţie de la 4 cifre la una cu 5 cifre, de exemplu grapele cu colţi cu 2 şi 3 câmpuri de la 1300 în 1952 la 28710 în 1955).

Produs industrial
1951
1952
1953
1954
1955
Tractoare
3403
4225
5013
5200
3500
Pluguri de tractor
4518
3518
2285
3757
4005
Pluguri cu tracţiune animală
5002
10035
8003
17003
40976
Semănători de cereale cu tracţiune mecanică
953
1438
1567
1625
1428
Grape cu colţi cu 2 şi 3 câmpuri
-
1300
2975
9700
28710
Grape stelate
1922
2273
-
1212
3325
Batoze de cereale
743
1026
885
864
1296
Prăşitoare cu tracţiune animală
-
-
-
3038
27938
Secerători-legători cu tracţiune mecanică
401
705
1333
1406
1630
Combine cerealiere
11
-
-
-
-
Sursa: I.P. Oleinik, Dezvoltarea industriei Romîniei în anii regimului democrat-popular, Bucureşti, 1960, p. 400, 401 (anexa 22).