vineri, 16 august 2013

Investiţii în industria românească (1951-1955)Cele mai mari investiţii în industria românească în întreaga perioadă 1951-1955 au fost în industria petrolieră (9598 milioane lei*), urmată de extracţia minereurilor feroase şi metalurgia feroasă (2993 milioane lei) şi de industria construcţiilor de maşini şi prelucrarea metalelor (2682 milioane lei). Alte ramuri industriale care au primit investiţii în aceşti cinci ani de peste 2000 milioane de lei au fost industria cărbunelui (2385), industria chimică (2139) şi extracţia minereurilor neferoase şi metalurgia neferoasă (2007). Cele mai mici investiţii au fost în industria uşoară, în ramurile industriale ale pielăriei, blănăriei şi încălţămintei (86 milioane lei) şi în cea de producere a sticlei, porţelanului şi faianţei (146 milioane lei). În anul 1951 au fost investite în industrie 4660 milioane lei, în 1952 6035 milioane lei, în 1953 7922 milioane lei, în 1954 7337 milioane lei, iar în 1955 7903 milioane lei. Ponderea industriei petroliere în totalul investiţiilor în industrie a fost de peste 25% în fiecare an. Cea mai mare pondere a fost atinsă în 1951, după care a urmat o scădere (în 1952 şi 1953, în mod curios a avut aceeaşi pondere). În intervalul 1951-1955 investiţiile în industria petrolieră au reprezentat 26,84% din totalul investiţiilor în industrie.
În concluzie, cele mai mari investiţii în perioada 1951-1955 au fost în industria petrolului, de peste trei ori mai mult decât în a doua ramură industrială din acest punct de vedere. Observăm că în topul celor mai mari investiţii s-au clasat ramurile industriale grele, în special cele extractive (petrol, cărbune, minereuri feroase şi neferoase) şi că ponderea investiţiilor din industria petrolieră era de peste un sfert din totalul investiţiilor în industrie. 


Anul
1951
1952
1953
1954
1955
Ponderea industriei petroliere în totalul investiţiilor în industrie (%)
35,04
29,46
29,46
25,39
25,18
 
*cifre rotunjite şi exprimate în preţurile de la 1 ianuarie 1955.
Sursa: I.P. Oleinik, Dezvoltarea industriei Romîniei în anii regimului democrat-popular, Bucureşti, 1960, p. 394 (anexa 19).