marți, 20 august 2013

Industria textilă – produse realizate în perioada 1951-1955


Produsul
1951
1952
1953
1954
1955
Fire de bumbac*
34186
38465
41885
42667
45574
Ţesături de bumbac**
173091
199965
196673
210206
243454
Fire de lână*
15569
15563
17043
16877
17664
Ţesături de lână**
27783
27401
29108
30171
31306
Fire de mătase artificială *
2050
1140
2187
2452
2622
Ţesături de mătase **
14200
14832
14403
15937
20701
Fire de in, cânepă şi mixte *
7396
7825
6775
6883
7826
Ţesături de in, cânepă şi mixte **
9935
10309
8661
9718
11244
Tricotaje de bumbac ***
40195
47177
48076
50257
56202
Tricotaje de lână ***
5591
5408
5598
5734
6598
Tricotaje de lână şi fire sintetice ***
10747
7507
5957
6656
8360
* produsele sunt exprimate în tone
** mii metri pătraţi
*** mii bucăţi
Sursa: I.P. Oleinik, Dezvoltarea industriei Romîniei în anii regimului democrat-popular, Bucureşti, 1960, p. 400-404 (anexa 22).