marți, 6 august 2013

Combinatul de îngrăşăminte chimice Slobozia

Combinatul de îngrăşăminte chimice Slobozia - unitate industrială reprezentativă a judeţului Ialomiţa
Sursa: Gheorghe Dumitru-Maican, Bărăganul ialomiţean, Bucureşti, 1983, p. 75.