vineri, 7 iunie 2013

Cele mai slab industrializate judeţe 1970-1990

Sursa pentru date: ,,Anuarul statistic al României" (ASR), 1991.