sâmbătă, 11 mai 2013

Sovromcărbune - unităţi componente în 1952

Trustul Cărbunelui Petroşani
Trustul Minier Lupeni
Trustul Construcţii Montaj Minier Petroşani
Trustul Cărbunelui Anina
Trustul Cărbunelui Câmpulung-Muscel
Uzina de reparat utilaj minier Petroşani
Divizia de cercetare geologică Petroşani
Uzina electrică Vulcan

În 1954 în urma desfiinţării societăţii mixte sovieto-române Sovromcărbune se înfiinţează Combinatul minier Valea Jiului, ce avea în funcţiune minele Petrila, Lupeni, Aninoasa şi Lonea.

Sursa: Constantin Jujan, Tiberiu Svoboda, Mina Petrila -150 de ani de activitate în mineritul industrial, Deva, 2009 (http://greenstone.bjc.ro/greenstone/collect/deva/index/assoc/J035.dir/150%20ani%20mina%20petrila.pdf).