luni, 27 mai 2013

Numărul întreprinderilor industriale în România 1990

Sursa pentru date: ,,Anuarul statistic al României", 1991, p. 413-419.