duminică, 26 mai 2013

Numărul întreprinderilor industriale în R.S.R. 1980

Sursa pentru date: ,,Anuarul statistic al României", 1991, p. 413-419.