sâmbătă, 27 aprilie 2013

Petromar


La 1 mai 1982 se înfiinţa Întreprinderea de foraj şi exploatare a sondelor marine ,,Petromar" Constanţa. Obiectul de activitate al întreprinderii era ,,forajul sondelor marine şi pe uscat în zona litorala, pentru cercetarea geologică şi exploatare, lucrãri geotehnice, probarea straturilor, extractia ţiţeiului şi gazelor prin platforme marine, transportul hidrocarburilor şi materialelor specifice activitãţii pe nave maritime şi conducte, montajul platformelor, construcţii aferente, prestãri de servicii în legatură cu aceste activitãţi". Cu alte cuvinte, ,,Petromar" realiza activitatea de extracţie a ţiţeiului şi oferea şi servicii conexe acestei activităţi, în condiţiile speciale de lucru, de pe platformele marine.
,,Petromar" a fost înfiinţată prin desprinderea din cadrul Întreprinderii de foraj şi lucrări geologice speciale, care aparţinea de Grupul de foraj marin subordonat Ministerului Geologiei, în condiţiile în care se dorea creşterea producţiei de ţiţei, prin reluarea explorării petroliere pe platoul continental al Mării Negre. În anul 1987 s-au obţinut primele succese, prin săparea unei prime sonde de explorare care a şi găsit petrol.
Sursa : D.C.S. nr. 194 din 17.05.1982 privind organizarea Întreprinderii de foraj şi lucrări geologice speciale,în subordinea Ministerului Petrolului, http://www.lege-online.ro/lr-DECRET-194-1982-%28546%29.html