duminică, 14 aprilie 2013

Întreprinderea de aparate electrice de măsurat Timişoara (AEM)

AEM fabrica în anii 1970 peste 170 de produse precum: contoare electrice de diferite tipuri, aparate pentru măsurarea tensiunii, puterii, frecvenţei, termoregulatoare electromecanice şi electronice, şunturi (tip de rezistoare) interschimbabile, aparate de laborator, aparate portabile, traductoare electronice, laboratoare de electrotehnică. Produsele realizate la Timişoara erau folosite în cercetare, învăţământ, dar şi în industrie, transporturi şi alte domenii.