miercuri, 13 martie 2013

Centrale industriale înfiinţate în 1948


*a fost păstrată ortografia vremii
Centrala industrială (C.I.) a Metalurgiei prelucrătoare
C.I. Electrotehnică
C.I. a Industriei Siderurgice
C.I. a Întreprinderilor Chimice de bază
C.I. a Întreprinderilor Chimice de sinteză şi prelucrare
C.I. a Întreprinderilor Prelucrătoare de materiale plastice
C.I. a Zahărului
C.I. a Uleiurilor Vegetale
C.I. a Conservelor Alimentare
C.I. a Morilor şi Produselor făinoase
C.I. a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de fermentare
C.I. a Produselor Lactate
C.I. a Lemnului
C.I. a mobilelor şi produselor finite din lemn
C.I. a Artelor Grafice
C.I. a Hârtiei
C.I. a Lânei
C.I. a Bumbacului
C.I. a Mătăsii
C.I. a Inului şi Cânepei
C.I. a Pielăriei
C.I. a Sticlei şi Ceramicei fine
C.I. a tricotajelor şi confecţiunilor
C.I. a Ceramicei şi materialelor de construcţie
Centrala petroliferă ,,Muntenia”
Centrala petroliferă ,,Moldova”
Centrala carboniferă
Centrala de gaz metan
Centrala ferului şi metalelor conexe
Centrala auro-argentiferă şi a metalelor nefieroase
Centrala carierelor

Sursa: ,,Monitorul Oficial”, partea I, nr. 158, 12.07.1948.
Document vizualizat de pe www.dacoromanica.ro