luni, 18 februarie 2013

Industria materialelor de construcţii : produse realizate în anii 1950


Industria materialelor de construcţii a cunoscut o dezvoltare importantă în anii 1950 pe fondul accelerării industrializării, în special a demarării planului decenal de electrificare (de exemplu, prin construcţia barajelor pentru hidrocentrale necesita cantităţi uriaşe de materiale de construcţii de la pământ şi anrocamente – procurate din zona viitoarei construcţii - şi până la ciment, azbociment şi alte produse asemănătoare).
Fabricile de prefabricate din R.P.R. s-au dezvoltat tot în această perioadă. În anii 1950 şi început de ani 1960, în această sub ramură industrială trebuie menţionate fabricile : ,,Progresul” Bucureşti (o unitate industrială importantă în acea vreme), Fabrica din Bucureşti (Militari), Fabrica de prefabricate Doaga, Fabricile de prefabricate din Craiova, Roman şi Braşov.
Materiale de construcţii din categoria prefabricatelor produse în acea perioadă : tuburi din beton armat precomprimat, elemente liniare din beton precomprimat, panouri mari, plăci de acoperiş din beton celular autoclavizat armat. Materialele de zidărie şi învelitori se realizau în fabrici de ţigle şi cărămizi, dar şi în alte unităţi industriale de tip nou : Fabrica de blocuri din beton cu diatomit Pătârlagele, Fabrica de cărămizi silico-calcare Doaga, Fabrica de materiale de construcţii Mureşeni (blocuri din beton cu granulit). În subramura materialelor izolatoare se realizau carton şi pânză asfaltată, vată minerală, vată de sticlă, produse din vată de sticlă, cărămizi din dialit. Tot în cadrul acestei ramuri industriale complexe, a materialelor de construcţii, intrau şi subramurile geamurilor (ondulate armate şi nearmate, ornamentate şi riglate, plane armate şi nearmate) şi cea a ceramicii fine pentru construcţii (obiecte sanitare ceramice şi materiale ceramice pentru placaje de pereţi şi pardoseli, în principal gresie şi faianţă, dar şi obiecte din porţelan). Toate aceste produse ale industriei materialelor de construcţii se realizau în diverse sortimente în funcţie de întrebuinţări.
Câteva date statistice :
Produs 1950 1955 1960 (cantitatea în mii tone)
Ciment 1028 1936 3054
Var 220 446 597
Prefabricate 8* 113 219
* pentru anul 1951
Produs 1950 1955 1960 (cantitatea în mii metri pătraţi)
Geamuri 6055 8094 18817
Produs 1950 1955 1962 (cantitatea în milioane buc.)
Materiale de zidărie 371 738 1152
Materiale de învelitori 134 140 273

Sursa : Vasile Malinschi, Roman Moldovan, Vasile Rausser (coord.), Industria Romîniei 1944-1964, Bucureşti, 1964, p. 633-681.