marți, 12 februarie 2013

Cele mai importante întreprinderi din Regiunea Maramureş - 1960

Uzina electrică ,,Vasile Roaită” Baia Mare
Uzina mecanică de maşini şi utilaj minier Baia Mare
Uzina chimico-metalurgică Baia Mare (producea în special cupru)
Fabrica de marmeladă şi conserve din fructe ,,Agrofruct” Baia Mare
Fabrica de produse lactate Baia Mare
Flotaţia Baia Mare
Întreprinderea locală ,,Cloşca” Baia Mare
Fabrica de cărămizi Baia Mare
Întreprinderea poligrafică Baia Mare
Uzina ,,1 Septembrie” Satu Mare
Fabrica de dantele ,,Solidaritatea” Satu Mare
Uzina de utilaj minier ,,Unio” Satu Mare
Fabrica de confecţii ,,Mondiala” Satu Mare
,,Întreprinderea textilă ardeleană Satu Mare
Întreprinderea locală ,,Arta lemnului” Satu Mare
Fabrica de cărămizi Satu Mare
Întreprinderea poligrafică Satu Mare
Întreprinderea ,,Drum Nou” Satu Mare (producea meşină [1])
Uzina electrică Sighet
Complexul de industrializare a lemnului Sighet
Fabrica de mobilă curbată ,,Alexandru Tamaş” Sighet
Fabrica de tricotaje Sighet
Întreprinderea poligrafică Sighet
Fabrica de cherestea Borşa
Flotaţia Baia-Borşa
Fabrica de cherestea Vişăul-de-Sus
Fabrica de alcaloizi Vişăul-de-Sus [2]
Fabrica de ulei ,,Ardealul” Carei
Fabrica de cărămizi Carei
Fabrica de cherestea Tăuţii-de-Sus
Fabrica de cherestea Bixad
Uzina de cianuraţie Săsar
Flotaţia Baia-Sprie
Flotaţia Cavnic
Uzina ,,1 Mai” Ferneziu (producea în special plumb)
Fabrica de sticlă Poiana Codrului
Industria extractivă era formată din mai multe mine şi cariere pentru extragerea cărbunilor (ligniţi), minereurilor neferoase (minereuri auro-argintifere, cuprifere şi complexe); piatră de construcţii şi calcare.

[1] Meşina este o piele de oaie sau de capră tăbăcită, folosită pentru articole de marochinărie, încălţăminte şi alte produse (http://dexonline.ro/definitie/mesina).
[2] Alcaloidul este o substanţă organică de origine vegetală sau obţinută sintetic, toxică, folosită în industria coloranţilor şi în cea a medicamentelor (http://dexonline.ro/definitie/alcaloid).

Sursa : Monografia geografică a Republicii Populare Romîne, vol. 2, partea a II-a, Bucureşti, 1963, p. 769-782.