miercuri, 23 ianuarie 2013

Maiştrii din industria petrolieră (1950)

În anul 1950, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri numărul 576, au fost clasificaţi şi încadraţi maiştrii şi tehnicienii care îşi exercitau meseriile lor în diferite ramuri ale economiei. De exemplu, în industria petrolieră au fost stabilite următoarele categorii de maiştri : maistru sondor, turlist, rafinor, distilator, laborant, tool-men (echipament), manipulant depozit, manipulant ţiţei în schele şi parc rezervoare, montaj şi reparaţii rafinării, mecanic întreţinere de instalaţii în şantiere petroliere (în epocă se folosea cuvântul ,,petrolifere"), montaj conducte, montaj rezervoare, reparaţii utilaj foraj, producţie, motoare, ateliere de schele petroliere, degazolinare, desalinare ţiţei, operaţiuni speciale petrol, instalaţii sanitare şi gaze. Şi meseriile din alte ramuri industriale şi economice au fost clasificate cu acelaşi prilej.

Sursa : Hotărârea Consiliului de Miniştri numărul 576 din 26 mai 1950 pentru introducerea de indicatoare tarifare pentru calificarea şi încadrarea maiştrilor şi tehnicienilor, în ,,Buletinul Oficial al Republicii Populare Române", anul II, nr. 47 din 30 mai 1950, p. 2.