marți, 15 ianuarie 2013

Întreprinderea de textile ,,13 Decembrie" Timişoara

Reclamă la produsul ,,Vucova", ţesătură realizată la Întreprinderea de textile ,,13 Decembrie" Timişoara
Sursa : ,,Viaţa economică", supliment, anul VI, nr. 16, 12 aprilie 1974, p. 1.

* ,,Viaţa economică" a fost o revistă ce a apărut între anii 1963-1974 şi în paginile căreia se puteau întâlni tratate problemele economice ale epocii, cu derapajele inerente ideologice.