joi, 10 ianuarie 2013

Întreprinderea de reparat motoare de avioane Bucureşti


Multe întreprinderi au cunoscut în anii 1950-1960 o serie de transformări importante. După naţionalizarea întreprinderilor din anul 1948, pentru o mare parte din ele a urmat o perioadă de reorganizare, comasare, schimbare a profilului de activitate ori a locaţiei şi altele asemenea. Printr-o astfel de reorganizare a trecut şi activitatea de reparat motoare de avioane. De exemplu, A.S.A.M. Cotroceni a fost transformată în 1948-1949 în Fabrica de maşini electrice ,,Dinamo”. În cadrul Fabricii de maşini electrice ,,Dinamo” erau organizate şi atelierele de reparat avioane şi motoare. Din anul 1951 s-a înfiinţat A.R.M.V. 2 Pipera (Bucureşti) cu utilaje de la secţia de aviaţie aparţinând I.C.A.R. (importantă fabrică de avioane din perioda interbelică) şi de la ,,Dinamo”. O noua transformare, mai precis o transferare, a avut loc între anii 1960-1963, când I.R.M.A. (Întreprinderea de reparat motoare de avioane), fosta A.R.M.V – 2 Pipera, s-a mutat la Băneasa. La I.R.M.A. au fost reparate în anii 1950-1960 mai multe motoare şi totodată s-a realizat şi un transfer tehnologic, pentru că întreprinderea a reparat nu doar motoare româneşti sau sovietice, ci şi din Franţa, S.U.A. sau Cehoslovacia. În toate aceste transformări organizaţionale, constantă şi importantă a fost şi activitatea desfăşurată de inginerul Şandru Gheorghe, remarcat în acea vreme pentru activitatea sa şi prin ordinele şi medaliile acordate.

Sursa : Iordache Constantin, Obreja Petru, Aviatori moldoveni, Bucureşti, 2007, p. 156-157.