joi, 31 ianuarie 2013

Combinatul de lianţi şi azbociment Târgu Jiu

Unitate industrială a ramurii industriale a materialelor de construcţii, Combinatul de lianţi şi azbociment (C.L.A.) Târgu Jiu a fost amplasat la Târgu Jiu în anul 1965 pentru a prelucra calcarul şi argila din carierele aflate în apropierea combinatului şi totodată pentru a contribui prin produsele realizate, la programul de construcţii rezidenţiale şi industriale din judeţul Gorj şi din cele învecinate. La sfârşitul anilor 1970 la C.L.A. Târgu Jiu se produceau : ciment, azbociment, produse ceramice, (cărămizi, ţigle ceramice), var, confecţii metalice şi piese de schimb pentru utilizare internă. Cimentul fabricat era exportat în ţări vecine precum Iugoslavia şi Bulgaria, dar şi în Iran şi în ţări arabe. Din import, C.L.A. Târgu Jiu folosea fibra de azbest pentru realizarea azbocimentului (cimentul care se folosea în majoritate pentru acest produs în raport cu fibra de azbest, era preparat special). La sfârşitul anilor 1970 se aprecia că un procent de 20% din producţia de ciment a ţării era realizată la C.L.A. Târgu Jiu.

Sursa :  Elena Harisiad, Nicolae Brînzan, Ion Mocioi, Judeţele patriei. Monografie. Judeţul Gorj, Bucureşti, 1980, p. 104-106.