duminică, 13 ianuarie 2013

Combinatul de industrializare a lemnului Târgu Jiu

Construirea combinatului a început în anul 1958 când erau prevăzute următoarele unităţi componente : fabrica de placaj, de cherestea, de parchete, mobilă curbată, plăci aglomerate.
În interiorul C.I.L. Târgu Jiu
Sursa : ,,Scînteia", 1981, nr. 5063.