marți, 29 ianuarie 2013

Cele mai importante întreprinderi industriale din judeţul Vrancea

La sfârşitul anilor 1970 cea mai mare parte a industriei judeţului Vrancea era amplasată în reşedinţa sa de judeţ, municipiul Focşani. Aici au fost construite şi îşi desfăşurau activitatea mai multe întreprinderi industriale : Combinatul pentru industrializarea lemnului (1963), Întreprinderea de dispozitive, ştanţe, matriţe şi scule aşchietoare, Fabrica de preparate din carne şi abatorul, Fabrica de produse lactate, Fabrica de pâine, Întreprinderea de prelucrare a maselor plastice, Filatura de lână pieptănată, Fabrica de tricotaje, Fabrica de confecţii (1965), Secţia de coniac, vermut şi vin spumos. Şi pe parcursul anilor 1980 municipiul Focşani a continuat să rămână cel mai important centru industrial al judeţului Vrancea (de exemplu, în anul 1981 a fost construită Filatura de bumbac). În alte localităţi erau alte întreprinderi (de fapt în majoritate secţii), printre care de menţionat sunt cele din Mărăşeşti (Întreprinderea ,,Chimica”), Odobeşti (Secţia de produse ceramice), Adjud (Secţia de prefabricate din beton celular autoclavizat), Doaga (Secţia de tuburi premo) [1]. Chiar şi din această simplă enumerare de întreprinderi industriale reiese, pentru judeţul Vrancea, o dezvoltare industrială slabă, cel puţin în parametrii epocii analizate (anii 1970). Erau puţine întreprinderi aparţinând industriei grele (industria chimică era cel mai bine reprezentată), predominau cele ale industriei uşoare şi alimentare (e drept, cu tradiţie în judeţ), în special combinatele de vinificaţie care prelucrau strugurii unor podgorii renumite precum Odobeşti sau Panciu. În sprijinul celor afirmate vin şi datele statistice :  după numărul mediu al muncitorilor din industrie (18641) [2], Vrancea era unul dintre judeţele ţării care se clasau cel mai slab ţinând cont de acest indicator (Bacău, Bistriţa-Năsăud, Sălaj era chiar mai slabe, nu însă şi judeţul Vaslui cu un număr mediu al muncitorilor din industrie de 22700) [3] [4].

[1] Ion Pătraşcu, Ion Curocichin, Petrache Licsandru, Ionel Nistor, Judeţele patriei. Monografie. Judeţul Vrancea, Bucureşti, 1981, p. 65-80.
[2] [3] Direcţia Centrală de Statistică, ,,Anuarul Statistic al Republicii Socialiste România 1981”, Bucureşti, 1981, p. 139-143.
[4] A se vedea şi http://industrializarearomaniei.blogspot.ro/2012/05/numarul-mediu-de-personal-muncitor-din.html