marți, 31 decembrie 2013

Delimitarea teritorială propusă pentru întreprinderile de electricitate - 1968

Proiect pentru delimitarea întreprinderilor de electricitate
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 24/1968, f. 9.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Delimitarea teritorială a întreprinderilor regionale de electricitate (I.R.E.) - 1968

Delimitarea teritorială a I.R.E.
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 24/1968, f. 10.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Societăți mixte de producție - cu sediul în România

Societățile mixte de producție erau considerate în comunism ,,forme dintre cele mai moderne de cooperare (sublinieri ale autorului - V.M.), fiind deosebit de dinamice, ele antrenînd parteneri din state cu sisteme social-politice și nivele de dezvoltare diferite, în scopul valorificării, în condiții reciproc avantajoase și echitabile, a potențialului economic național” [1].

La începutul anilor 1980 existau următoarele societăți mixte de producție cu sediul în România:
Romcontrol Data;
Reșița-Renk;
Oltcit;
Romelite;
Roniprot;
Rifil;
Dunărea;
Roliship [2].

[1] Grigor P. Pop, România. Geografia circulației, București, 1984, p. 211.
[2] Ibidem, p. 211, 212.

luni, 30 decembrie 2013

Combinatul chimic Borzeşti - plan general

Părți din combinat deja construite și extinderile anticipate
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 261/1964.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Combinatul chimic Borzești - vedere de ansamblu

O vedere impresionantă a întinderii combinatului chimic băcăuan
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 261/1964.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Combinatul chimic Borzești - vedere generală

Combinatul chimic Borzești - 1964
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 261/1964.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Combinatul chimic Borzești - uzina de sodă caustică

Uzina de sodă caustică, una din uzinele componente ale combinatului din Borzești
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 261/1964.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Combinatul chimic Borzești - fabrica de monoclorbenzen

Fabrica de monoclorbenzen din cadrul combinatului băcăuan
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 261/1964.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Combinatul chimic Borzești - reactoare pentru producerea clorurei de vinil

Reactoare pentru producerea clorurei de vinil
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 261/1964.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

luni, 2 decembrie 2013

Reţeaua şi volumul de gaze distribuite (1950-1980)

Date statistice referitoare la folosirea gazelor naturale în România în perioada 1950-1980 (din 5 în 5 ani).
Gaze naturale sunt folosite atât în scopuri industriale (realizarea de energie electrică în termocentrale, de produse chimice în combinate, ca agent de încălzire/materie primă în numeroase ale întreprinderi industriale), cât şi în scopuri casnice (încălzire, gătit).

sâmbătă, 30 noiembrie 2013

Procesul de muncă într-o întreprindere siderurgică

Procesul de muncă într-o întreprindere siderurgică, evident într-o formă simplificată ce pune accent pe principalele etape de muncă:
,,- procurarea materiei prime;
- transportul;
- pregătirea sau prelucrarea;
- încărcarea cuptoarelor;
- urmărirea procesului metalurgic;
- golirea cuptoarelor;
- tăierea metalelor;
- depozitarea;
- livrarea;
- transportul”.
 
Sursa: Virgil Stancovici, Logica organizării întreprinderilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, p. 186, 181, 182.

Catedra de Informatică Economică - ASE (anii 1980)

Informatica a început să fie din ce în ce mai ,,interesantă” în timpul regimului comunist, din anii 1970, pe fondul posibilității de a o aplica în beneficiul economiei (astfel apar încet-încet primele centre de calcul, afiliate uneori unor mari întreprinderi precum Combinatul Siderurgic Galați); în imagine se observă studenți lucrând pe un calculator IBM.
Sursa pentru imagini: http://www.comunismulinromania.ro.

Institutul de Petrol și Gaze București


Imagine cu Laboratorul de mineralogie al Institutului de Petrol și Gaze, pe vremea când acesta se afla la București; în 1967 a fost mutat în întregime la Ploiești, unde instituția de învățământ superior funcționează și astăzi

Sursa pentru imagini: http://www.comunismulinromania.ro.

Sondă petrolieră la Boldești, județul Prahova (1952)

Sondă petrolieră în 1952 în Boldești, o localitate cu tradiție petrolieră

Sursa pentru imagini: http://www.comunismulinromania.ro.

Somvromtractor

Sovromtractor, una dintre multele societăți mixte create după 1945; după desființarea sovromurilor, uzina de la Brașov a rămas o unitate industrială importantă pentru industria construcțiilor de mașini autohtonă
Sursa pentru imagini: http://www.comunismulinromania.ro.

Termocentrala Rovinari - vizită de lucru (1974)

Termocentrala Rovinari, vizita de lucru a lui Nicolae Ceaușescu îm 1974
Termocentrala din județul Gorj, una dintre cele mai mari din România, folosea cărbuni (lignit din bazinul carbonifer din apropiere) pentru producerea energiei electrice. 
Sursa pentru imagini: http://www.comunismulinromania.ro.

Rafinăria Pitești - vizită de lucru (1975)

Rafinăria de la Pitești în 1975, în timpul vizitei de lucru a lui Nicolae Ceaușescu
Sursa pentru imagini: http://www.comunismulinromania.ro.

duminică, 24 noiembrie 2013

Procesul de muncă într-o fabrică de bere Procesul de muncă într-o fabrică de bere cuprinde următoarele faze:
,,- contractarea materiei prime cu producătorii de orz, hamei, porumb;
- livrarea de către producători a materiei prime;
- transportul materiei prime la depozitele respective;
- însilozarea materiei prime;
- transportarea orzului de la siloz la secţia de malţ;
- uscarea orzului germinat;
- măcinarea şi obţinerea făinei de malţ;
- fierberea făinei şi obţinerea ceaiului de bere;
- filtrarea ceaiului şi obţinerea ceaiului curat şi a borhotului;
- transportul ceaiului de bere la fermentaţia primară, unde este răcit şi tratat pentru fermentarea cu drojdie de bere;
- depozitarea în pivniţe pentru fermentarea secundară;
- obţinerea berei şi tragerea la sticle sau la butoaie;
- livrare;
- transport;
- comercializarea”.

Sursa: Virgil Stancovici, Logica organizării întreprinderilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, p. 186, 187.

sâmbătă, 9 noiembrie 2013

Combinatul de celuloză şi hârtie Focşani

Pădurile din Munţii Vrancei au oferit materie primă pentru mai multe obiective ale industriei lemnului (în judeţul Vrancea la Focşani - celuloză, hârtie, PFL, mobilă, la Gugeşti - furnire estetice, produse semifinite de la I.F.E.T. Focşani).
Sursa pentru imagine: http://www.comunismulinromania.ro.

joi, 31 octombrie 2013

Ecluzarea


Ecluzarea, adică trecerea unei nave printr-o ecluză, este dimensionată pentru un anumit trafic şi presupune de obicei următoarele etape: apropierea unei nave de ecluză, deschiderea porţii de serviciu, intrarea navei în ecluză şi amararea la bolarzi (legarea unei nave de stâlpii de acostare), închiderea porţii şi umplerea sau golirea (amonte-aval/aval-amonte), deschiderea porţii opuse, ieşirea navei din ecluză şi îndepărtarea ei.

Sursa: *, Amenajarea complexă a Oltului Inferior pe sectorul Slatina-Dunăre, Bucureşti, 1990, p. 24.

Amenajarea Complexă a Oltului Inferior pe sectorul Slatina-DunăreÎn perioada 1981-1990 Trustul de Antrepriză Generală de Constucţii Hidroenergetice Bucureşti a executat amenajarea complexă a Oltului Inferior pe sectorul Slatina-Dunăre. Principalele elemente ale acestei amenajări sunt hidrocentralele. Au fost realizate cinci hidrocentrale, fiecare cu propriile caracteristici.
Hidrocentrala Debitul instalat (metri cubi/secundă) Cădere medie (metri) Puterea instalată (MW) Energie medie (GWH/an) Debit multianual (metri cubi/secundă)
Ipoteşti            500 --- 13,5 --- 53 --- 92 --- 152
Drăgăneşti       500 --- 13,5 --- 53 --- 98 --- 165
Frunzaru          500 --- 13,5 --- 53 --- 104 --- 167
Rusăneşti         500 --- 13,5 --- 53 --- 106 --- 167
Izbiceni           500 --- 13,5 --- 53 --- 113 ---167
Sursa: *, Amenajarea complexă a Oltului Inferior pe sectorul Slatina-Dunăre, Bucureşti, 1990, p. 19.