sâmbătă, 29 decembrie 2012

Principalele produse chimice realizate în R.S.R. - 1977

Acid sulfuric
Antibiotice
Antidăunători
Anvelope
Fibre şi fire artificiale
Fibre şi fire chimice
Fibre şi fire sintetice
Îngrăşăminte azotoase
Îngrăşăminte chimice
Îngrăşăminte fosfatice
Lacuri şi vopsele
Materiale plastice şi răşini sintetice
Sodă calcinată
Sodă caustică

Vezi şi :
Combinate chimice
Industria chimică 1973