marți, 18 decembrie 2012

,,Marea bătălie a cărbunelui”


Sub acest titlu, în paginile ,,Scînteii Tineretului”, era anunţată deschiderea în 1981 a unui Şantier Naţional al Tineretului la Combinatul Minier Oltenia [1]. Aici, lucrau brigadieri elevi şi studenţi amplasaţi în tabere de muncă. Cifra estimată a brigadierilor care urmau să lucreze era de 2445. Tinerii brigadierii urmau să execute întreţineri de benzi transportoare, terasamente pentru montarea circuitelor de benzi, drumuri, căi de acces, lucrări de canalizare, spaţii de cazare şi întreţinerea şi reparaţia utilajelor, şi bineînţeles extracţia cărbunelui. Pe fondul preţurilor ridicate la ţiţei, importanţa cărbunelui era reconsiderată şi a fost din nou impulsionată.
Organizarea şantierelor naţionale era un fapt des întâlnit, mai ales în anii 1980 sau în orice caz prelucrat propagandistic cu mult mai bine chiar şi decât la începutul comunismului (când astfel s-au construit tronsoane de căi ferate, conducte de gaze, întreprinderi).

[1] ,,Scînteia Tineretului”, nr. 9940 din 12.05.1981, p. 1, 2.