miercuri, 26 decembrie 2012

Comitetul Naţional Român al Marilor Baraje (CROMB)CROMB a fost înfiinţat de către Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Resurselor de Energie în anul 1933 prin activitatea coordonată de către Constantin Buşilă. Existenţa unui astfel de comitet nu trebuie să ne surprindă. Primele construcţii hidrotehnice au fost construite în România încă dinainte de primul război mondial. Mai târziu, în timpul perioadei comuniste, CROMB şi-a continuat activitatea mai ales că era nevoie de un for de specialişti care să se preocupe de problema amenajărilor hidrotehnice (în principal a barajelor) şi a folosirii cât mai eficiente a potenţialului energetic al României. În perioada comunistă s-a construit numărul cel mai mare de baraje şi pentru că cerinţele economice erau presante : planul de electrificare a mărit capacitatea de producţie de energie electrică (şi nu doar din utilizarea energiei apei), planurile cincinale, apoi dezvoltarea unor ramuri industriale grele (fabrici de ciment, din industria aluminiului, combinate siderurgice, combinate chimice), creşterea demografică şi a necesităţilor de apă potabilă, dezvoltarea transporturilor pe apă, activităţilor de agrement, de irigaţii şi îmbunătăţirile funciare, criza petrolului cu cele două episoade 1973, 1979-1980 (cu orientarea spre alte surse de energie), toate au determinat o creştere a numărului de hidrocentrale şi baraje (din ciment, pământ, argilă, anrocamente sau combinaţii). CROMB a fost afiliată încă dinainte de război la ICOLD, instituţia internaţională din domeniu. În perioada comunistă au fost înregistrate unele probleme în activitatea internaţională purtată cu acest for, mai ales unele probleme cu plata cotizaţiei la sfârşitul anilor 1980.

Surse :
Nicolae Dăscălescu, Uniţi dintr-o pasiune, [f.l.], [2003].

*Nicolae Dăscălescu era secretarul CROMB la momentul apariţiei cărţii citate.