joi, 27 decembrie 2012

Combinatul chimic Târnăveni - produse realizate în 1964

În anul 1964 la Combinatul chimic Târnăveni se realizau următoarele produse : carbid, bicromat de sodiu, sodă caustică, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu, acid sulfuric tip D, sulfat de aluminiu, alaun de amoniu, sulfat de sodiu, policlorură de vinil (PVC), dar şi plăci de faianţă, vase şi conducte antiacide din gresie, tuburi de canalizare din gresie, cărămizi antiacide, plăci de pardoseală, hârtie fotografică  ,,Arfo", în diferite gradaţii.

Sursa : ,,Viaţa economică", 1964, nr. 13, p. 18.