sâmbătă, 22 decembrie 2012

Bicaz et ses environs, preface de Victor Vîntu, 1962Bicaz et ses environs este o carte ce a apărut la Bucureşti, la Editura Meridiane, în anul 1962, pentru a prezenta zona Bicazului şi în special realizările industriale din împrejurimi. Despre centrala hidroelectrică de la Bicaz se spune ,,la centrala Bicaz, si justement nommée «la cité de la lumière» est une ballade de l’acier sur notre époque, symbole de l’accession de l’une des contrées du pays les plus attardées, les plus déshéritées à l’étape du socialisme" (p. 6). După ce se mai prezintă cum a fost realizată centrala şi barajul de la Bicaz, se preciza printr-o comparaţie caracteristică mai ales acelor vremuri când se elogiau marile realizări, faptul că betonul care s-a turnat la barajul Bicaz ar fi de ajuns pentru construcţia unui zid de 2 metri înălţime de la Bicaz la Bucureşti. Pentru că mai sunt prezentate şi alte construcţii industriale din zona Bicazul, se prezintă şi Săvineşti, tot printr-o formulă STAS (,,la perle de la chimie organique”), aluzie la Uzina de fibre sintetice din oraş (p. 15), aşa cum despre Bicaz, am arătat, se spunea că este un oraş al luminii.
            În final, tot o comparaţie interesantă ne opreşte atenţia. De data aceasta revenim la construcţia centralei hidroelectrice şi a barajului de la Bicaz, care este asemuită unei universităţi pentru experienţa şi cunoştinţele pe care constructorii centralei le-au căpătat pe şantier : ,,Qui avait jusque-là construit en Roumanie un barrage de ces dimensions ? Aussi, dans la vie de ses constructeurs, Bicaz a-t-il laissé le souvenir d’une université. Parmi les ingénieurs, les contremaîtres, les ouvriers hautement qualifiés d’aujourd’hui, nombreux n’étaient, il y a des années, que de jeunes gars venus s’embaucher comme manœuvres du fond de quelque village où l’on ne savait pas encore ce que voulait dire le mot «électricité»” (p. 9). Despre faptul că lucrările pentru centrala hidroelectrică de la Bicaz, cuprinzând şi barajul, au format o generaţie de specialişti în astfel de lucrări, o întâlnim menţionată şi în alte lucrări.