joi, 22 noiembrie 2012

Rezultatele întrecerii socialiste pe primele patru luni ale anului 1981

Cu titlu de exemplu am să prezint un clasament al întrecerii socialiste pentru câteva ramuri industriale, aşa cum apărea el în ,,Scînteia Tineretului” :

Extracţia şi prepararea minereurilor
1. Exploatarea minieră Ilba, judeţul Maramureş
2. Întreprinderea minieră Barza, judeţul Hunedoara
3. Întreprinderea de metale rare Bucureşti
Industria metalurgiei neferoase
1. Întreprinderea ,,Laromet” Bucureşti
2. Întreprinderea de alumină Oradea, judeţul Bihor
Industria electrotehnică şi tehnică de calcul, echipamente de automatizări şi telecomunicaţii
1. Întreprinderea ,,Romlux” Târgovişte, judeţul Dâmboviţa
2. Întreprinderea de calculatoare electronice din Bucureşti
3. Întreprinderea Electroargeş Curtea de Argeş, judeţul Argeş
Rafinării şi petrochimie
1. Rafinăria Ploieşti, judeţul Prahova
2. Rafinăria Braşov, judeţul Braşov
3. Rafinăria Dărmăneşti, judeţul Bacău
Transportul şi distribuţia energiei electrice
1. Întreprinderea de reţele electrice Suceava, judeţul Suceava
2. Întreprinderea de reţele electrice Cluj, judeţul Cluj
3. Întreprinderea de reţele electrice Piteşti, judeţul Argeş

Sursa : ,,Scînteia Tineretului”, anul XXXVII, seria II, nr, 9948, 21 mai 1981, p. 1, 5.