miercuri, 14 noiembrie 2012

Împărţirea pe raioane a Bucureştiului (în timpul R.P.R.)

Bucureşti - harta din timpul R.P.R.

Bucureştiul, pe când era capitală a R.P.R., era împărţit în 8 raioane : Griviţa Roşie, Stalin, 1 Mai, 23 August, Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu, Lenin şi Gheorghiu-Dej. Împărţirea capitalei în raioane se încadra în procesul de împărţire administrativ-teritorială a întregii ţări (raionare), care a debutat în 1950, spre finalul celui de-al doilea plan (anual) economic derulat de România sub regimul comunist.

Sursa : ,,Scînteia", nr. 1382, p. 2.