duminică, 28 octombrie 2012

,,În curînd pe şosele autoturismul «Dacia 1100»”

La 28 iunie 1968 apărea pe prima pagină a ziarului ,,Scînteia” (nr. 7747), un articol cu titlul de mai sus care vestea o realizare deosebită a industriei româneşti, în colaborare cu cea franceză. În urma acestei colaborări, la 3 august 1968, în România apărea primul automobil de fabricaţie autohtonă, Dacia 1100 (văr cu Renault 8). Data de 1 iulie menţionată în text era cea la care s-au efectuat primele teste cu Dacia şi nu când începea producţia, căci producţia de masă, după prezentarea primului automobil românesc la 3 august 1968, avea să fie deschisă peste câteva zile,  la 20 august 1968 [1]

,,Am vizitat zilele acestea şantierul Uzinei de autoturisme de la Colibaşi, lîngă Piteşti. Pregătirile pentru premiera autoturismului «Dacia 1100», cum va fi denumită limuzina (sic!), cresc în intensitate. Este şi firesc : pe baza angajamentului luat de constructori la 1 iulie a.c. uzina de autoturisme româneşti urmează să primească «botezul» producţiei, să intre în funcţiune.
[...]
După cum s-a mai anunţat, pînă la sfîrşitul acestui an se vor realiza primele 2000 de autoturisme din ansamble şi subansamble livrate de uzina «Renault». În dreptul nostru se află depozitate primele 100 de containere cu piese. Cîteva din ele au fost golite, piesele fiind introduse pe banda de montaj.
[...]
Cine sînt cei care vor lucra în prima uzină de autoturisme româneşti? Multe sute dintre cadrele uzinei şi-au desăvîrşit pregătirea în diferite şcoli profesionale, cît şi la uzina «Renault» din Franţa. Întreprinderea vecină – de piese auto – a dat un sprijin serios tinerei uzine de autoturisme. Aici au fost calificaţi sute de muncitori care vor completa nucleul de cadre de bază al uzinei.
[...]
Uzina de autoturisme de la Colibaşi va colabora cu un mare număr de întreprinderi din ţară în scopul fabricării de produse competitive, atît pe piaţa internă, cît şi pe cea externă. Ea va atinge capacitatea proiectată de producţie, de 40000 de autoturisme pe an, în 1972, după asimilarea pe faze a motorului, a caroseriei, a dispozitivelor electrice” [2].

Din citatele de mai sus, reproduse din articolul semnat de Gh. Cîrstea, se observă preocuparea de a aminti că maşina sau limuzina cum este ea menţionată în text (în fapt o berlină de 5 locuri), era rezultatul colaborării dintre mai multe uzine româneşti (Piteşti, Colibaşi etc.) şi Uzina (compania) Renault, care furniza piesele şi experienţa necesară acestei premiere româneşti : primul automobil de producţie proprie. Colaborarea româno-franceză era încă o dată subliniată prin menţionarea că muncitorii români au fost instruiţi parţial la Renault, pentru a asimila cât mai repede şi fidel know-how-ul minim necesar.

Pentru o imagine cu Dacia 1100 în momentul în care Nicolae Ceauşescu se află la volanul acesteia (în cadrul unei vizite de lucru) a se vizualiza aici :
Imagini cu o machetă Daciei 1100:

[2] Sursa pentru citate : ,,Scînteia”, nr. 7747, 28 iunie 1968, p. 1.