marți, 30 octombrie 2012

Fabrica de confecţii din Craiova

Fabrica de confecţii din Craiova
Sursa : ,,Scînteia", nr. 7674, 15 aprilie 1968, p. 1.