luni, 29 octombrie 2012

Dacia 1100 : secvenţe din ,,filmul” procesului tehnologic

,,Caroseria maşinii poposeşte demontată în hala monobloc. Motostivuitoarele aeriene, benzi transportoare şi monoraiuri poartă piesele printr-un întreg «labirint» de operaţii de montaj, din care caroseria iese gata confecţionată. Se transportă apoi la vopsitorie. Notăm că toate instalaţiile vopsitoriei se află în stare de funcţionare. Un transbordor pivotant împinge caroseria spre instalaţiile şi aparaturile moderne ale vopsitoriei. Au loc aici un şir de operaţii de vopsire, pînă se ajunge la culoare definitivă. Caroseriei i se adaugă apoi tapiţeria, roţile, motorul şi subansamblele lui. Automobilul, gata montat, este introdus în camera de verificare a etanşeităţii. Spre el se îndreaptă jeturi puternice de apă. Aşa se constată dacă în interior nu pătrund apa şi praful. După aceea, pe roţile ei, limuzina se îndreaptă grăbită spre pista de încercare (şi ea terminată prevăzută cu toate formele de relief)”.

Sursa : ,,Scînteia”, nr. 7747, 28 iunie 1968, p. 1.