luni, 24 septembrie 2012

Întreprinderea ,,Automecanica" Moreni

Întreprinderile industriale, indiferent de ramura industrială din care făceau parte, îşi desfăşurau activitatea în cadrul unei centrale industriale, controlată la rândul ei alături de altele, de către un minister. În anumite cazuri se realizau schimbări ale subordonării unei întreprinderi. Un astfel de caz a fost cel al Întreprinderii ,,Automecanica" Moreni, din anul 1984. În acel an, Întreprinderea Automecanica Moreni (judeţul Dâmboviţa), din subordinea Centralei industriale de echipament special Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei de Maşini-unelte, Electrotehnică şi Electronică, trecea în subordinea Centralei industriale de tractoare şi autovehicule Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.

Sursa : ,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România", partea I, nr. 80, 27 octombrie 1984, Decret al Consiliului de Stat nr. 379 din 27 octombrie 1984.