duminică, 2 septembrie 2012

Fabricii de postav Buhuşi – acordarea de distincţie şi premiu


La data de 4 mai 1951, ,,pentru succese însemnate în realizarea planului de producţie pe 1950 şi îmbunătăţirea calităţii produselor” Consiliul de Miniştri acorda colectivului Fabricii de postav Buhuşi ,,Menţiunea de întreprindere fruntaşă şi premiul de lei 10.000.000”. Se spune că la baza acestei decizii a stat analiza asupra întrecerilor socialiste pe ţară în legătură cu îndeplinirea şi depăşirea sarcinilor de plan pe anul 1950, anul celui de-al doilea plan de stat din România comunistă, după cel din 1949.

Sursa : Hotărîrea nr. 383 din 4 mai 1951, în Ministerul Justiţiei, ,,Colecţie de legi, decrete, hotărîri şi decizii”, 1-31 mai 1951, Bucureşti, 1951, p. 84-85.