joi, 13 septembrie 2012

Diatomit – întrebuinţări şi exploatări până în anul 1960

Diatomitul este o rocă silicioasă alcătuită în cea mai mare parte din resturile minerale ale diatomeelor. În afară de opal şi calcedonie diatomitul mai conţine material argilos sau calcaros în proporţii variabile. Este de culoare albă sau gălbuie, poros, uşor şi friabil. Diatomitul este întrebuinţat ca material izolant, abraziv; la deparafinare în industria petrolieră, la albirea şi regenerarea uleiurilor minerale; în industria alimentară ca material de filtrare a uleiurilor etc.; ca suport pentru fabricarea dinamitei şi a altor explozivi etc. În ţara noastră, până în 1960, diatomitul se găsea sporadic la Tăuţi (reg. Banat), Sibiciu (reg. Ploieşti), Racoşul de Sus (reg. Mureş-Autonomă Maghiară) şi în zăcăminte mari la Adamclisi (reg. Dobrogea).

Sursa : ***, Dicţionar enciclopedic român, vol II. D-J, Bucureşti, 1964, p. 96.