vineri, 28 septembrie 2012

Călăuza

Din rândul lucrărilor (manuale, îndrumătoare) menite să ajute asimilarea noilor cunoştinţe necesare în anumite meserii şi activităţi, continuăm cu prezentarea unor exemple de ,,călăuze” : Călăuza piscicultorului, Călăuza stuparului, Călăuza fierarului betonist, Călăuza fochistului, Călăuza filatelistului, Călăuza horticultorului, Călăuza confecţionerului de încălţăminte, Călăuza ascensoristului, Călăuza maistrului pentru repararea locomotivelor în depou, Călăuza normatorului din industria produselor semifinite de lemn, Călăuza laborantului pentru controlul apei în termocentrale, Călăuza muncitorului la maşinile din industria de lacuri şi vopsele, Călăuza electricianului, Călăuza muncitorului la împăduriri, Călăuza crescătorului de peştiîn iazuri şi heleşteie, Călăuza bibliotecarului etc.