sâmbătă, 29 septembrie 2012

Cartea, Agenda şi Practica

În afara îndrumătoarelor, călăuzelor sau manualelor, o funcţie asemănătoare o aveau şi lucrările de genul : ,,Agenda …”, ,,Cartea …”, ,,Practica …”.
Câteva exemple de titluri de cărţi ce au denumirile-tip de mai sus :

Practica electronistului amator, Practica automobilului, Practica agricolă, Practica fotografică, Practica stomatologică, Practica urgenţelor medicale, Practica judiciară penală, Practica geologică inginerească în construcţii etc.

Agenda radioelectronistului, Agenda medicală, Agenda literară, Agenda tehnică, Agenda electricianului, Agenda lucrătorului forestier, Agenda sudorului, Agenda electronistului, Agenda horticultorului, Agenda hidroamelioratorului, Agenda automobilistului, Agenda pădurarului, Agenda instalatorului de apă şi canal, Agenda maistrului constructor de clădiri feroviare, Agenda agrochimică, Agenda de metalurgie, Agenda tehnicianului zootehnic şi sanitar-veterinar comunal, etc.

Cartea specialistului în creşterea animalelor, Cartea îngrijitorului de vaci, Cartea lucrătorului din industria de zahăr, Cartea tânărului pescar, Cartea gestionarului, Cartea chimistului, Cartea strungarului, Cartea zugravului şi vopsitorului, Cartea rectificatorului, Cartea normatorului din construcţii-montaj, Cartea zidarului, Cartea tehnicianului de laborator, Cartea tehnicianului din sectorul de mecanizare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, Cartea ipsosarului, Cartea mecanicului de bloc, Cartea instalatorului electrician, Cartea apicultorului, Cartea sobarului şi coşarului, Cartea maistrului prelucrător, Cartea modelierului, Cartea mecanicului de utilaje grele pentru construcţii, Cartea tencuitorului, Cartea tehnicianului radio, Cartea patiserului, Cartea lăcătuşului, Cartea instalatorului de gaze combustibile, etc.

Despre importanţa acestui tip de lucrări şi a variantelor sale :

vineri, 28 septembrie 2012

Călăuza

Din rândul lucrărilor (manuale, îndrumătoare) menite să ajute asimilarea noilor cunoştinţe necesare în anumite meserii şi activităţi, continuăm cu prezentarea unor exemple de ,,călăuze” : Călăuza piscicultorului, Călăuza stuparului, Călăuza fierarului betonist, Călăuza fochistului, Călăuza filatelistului, Călăuza horticultorului, Călăuza confecţionerului de încălţăminte, Călăuza ascensoristului, Călăuza maistrului pentru repararea locomotivelor în depou, Călăuza normatorului din industria produselor semifinite de lemn, Călăuza laborantului pentru controlul apei în termocentrale, Călăuza muncitorului la maşinile din industria de lacuri şi vopsele, Călăuza electricianului, Călăuza muncitorului la împăduriri, Călăuza crescătorului de peştiîn iazuri şi heleşteie, Călăuza bibliotecarului etc.

joi, 27 septembrie 2012

Uzina de alumină Tulcea

Uzina de alumină Tulcea, 1978
Sursa : www.comunismulinromania.ro

Informaţii despre alumină şi aluminiu : 
http://industrializarearomaniei.blogspot.ro/2011/05/aluminiul.html
http://industrializarearomaniei.blogspot.ro/2011/05/forme-primare-de-folosire-aluminiului.html

miercuri, 26 septembrie 2012

Îndrumătorul

Unul dintre efectele procesului de industrializare a fost apariţia a numeroase noi profesii şi meserii. Pentru facilitarea lucrului cu noile tehnologii au apărut multe lucrări care să-i ajute pe cei interesaţi, fie în muncă, fie pentru a se putea folosi de anumite cunoştinţe şi maşini în diverse scopuri şi activităţi. Pot fi identificate anumite modele de astfel de lucrări sub forma ,,manualului” (exemple de astfel de lucrări se pot citi aici), ,,îndrumătorului” sau ,,călăuzei”. Toate aceste tipuri de lucrări evident că nu sunt proprii comunismului şi nici nu au apărut doar ca efect al industrializării, însă în perioada comunistă a procesului de industrializare, ele au avut o apariţie explozivă, în ceea ce priveşte atât varietatea subiectelor abordate, cât şi a tirajului înregistrat. Câteva exemple de lucrări care argumentează cele afirmate anterior : Îndrumătorul bucătarului şi cofetarului, Îndrumătorul tehnicianului de tricotaje, Îndrumătorul viticultorului, Îndrumătorul constructorului, Îndrumătorul tehnicianului proiectant de maşini şi utilaje, Îndrumătorul sudorului, Îndrumătorul personalului de la întreprinderile de mecanizare şi transporturi forestiere, Îndrumătorul marinarului, Îndrumătorul tăbăcarului, Îndrumătorul tehnicianului de gaze, Îndrumătorul dulgherului, Îndrumătorul consumatorului casnic de gaze combustibile, Îndrumătorul zidarului betonist, Îndrumătorul zugravului vopsitor, Îndrumătorul izolatorului, Îndrumătorul floricultorului, Îndrumătorul pepinieristului viticol, Îndrumătorul şefului de echipă mecanic, Îndrumătorul pomicultorului, Îndrumătorul instalatorilor, Îndrumătorul automobilistului, Îndrumătorul betonistului pentru elemente prefabricate, Îndrumătorul montatorului de cofraje glisante, Îndrumătorul constructorului de drumuri, Îndrumătorul tractoristului de la exploatările forestiere, Îndrumătorul specialiştilor frigotehnişti din industria alimentară, Îndrumătorul excavatoristului de la construcţia de drumuri forestiere, Îndrumătorul izolatorului hidrofug, Îndrumătorul inginerului mecanic agricol, Îndrumătorul instructorului sportiv, Îndrumătorul maistrului ţesător, Îndrumătorul hidroizalorului, Îndrumătorul montatorului de placaje, Îndrumătorul fierarului betonist etc.

luni, 24 septembrie 2012

Întreprinderea ,,Automecanica" Moreni

Întreprinderile industriale, indiferent de ramura industrială din care făceau parte, îşi desfăşurau activitatea în cadrul unei centrale industriale, controlată la rândul ei alături de altele, de către un minister. În anumite cazuri se realizau schimbări ale subordonării unei întreprinderi. Un astfel de caz a fost cel al Întreprinderii ,,Automecanica" Moreni, din anul 1984. În acel an, Întreprinderea Automecanica Moreni (judeţul Dâmboviţa), din subordinea Centralei industriale de echipament special Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei de Maşini-unelte, Electrotehnică şi Electronică, trecea în subordinea Centralei industriale de tractoare şi autovehicule Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.

Sursa : ,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România", partea I, nr. 80, 27 octombrie 1984, Decret al Consiliului de Stat nr. 379 din 27 octombrie 1984.