duminică, 12 august 2012

Produse petroliere realizate de Sovrompetrol în perioada 1950-1954

              Începând cu anul 1950, Sovrompetrol administra nouă rafinării prin Trustul de Prelucrare a Ţiţeiului (dintre ele doar rafinăria Dărmăneşti a fost construită de la zero în 1949, adică este prima rafinărie postbelică construită în România). În aceste rafinării petroliere, Sovrompetrol obţinea numeroase produse printre care : benzină, benzină specială cu cifră octanică mare, petroluri, uleiuri de aviaţie, aditivi pentru îmbunătăţirea calităţii uleiurilor, păcură, unsori consistente speciale, bitumuri, substanţe degresante pentru industria textilă.
            Iată care este cantitatea produsă în perioada 1950-1954 de Sovrompetrol la patru dintre produsele petroliere realizate (în mii tone) :
                                                Anul
Produsul         1950    1951    1952    1953    1954
Benzină           1502    1823    2396    2567    2437
Motorină         731      874      1154    1209    1345
Uleiuri              125      143        151      153        146
Bitum                91        104        110      118        114

Sursa : S.A.N.I.C., Colecţia Consiliului de Miniştri, dosar 46/1950, f. 48.