sâmbătă, 11 august 2012

Întreprinderea ,,Industria Sîrmei” din Cîmpia Turzii – 1959

          În perioada comunistă numeroase întreprinderi au primit diverse recompense pentru realizări deosebite în activitatea lor.
            Un astfel de caz de întreprindere a fost cel al ,,Industria Sîrmei”. În anul 1959, cu prilejul a 15 ani de la ieşirea României din războiul alături de germani (1944), s-a trimis către Consiliul de Miniştri un memoriu în care se justifica propunerea de a decora Întreprinderea ,,Industria Sîrmei” din Cîmpia Turzii, din raionul Turda, regiunea Cluj. Principalele argumente care făceau necesară decorarea uzinei erau incluse într-o prezentare cronologică a celor mai importante evenimente şi realizări din istoria întreprinderii.
            Prezentarea de bază (după o scurtă introducere în care se menţiona şi anul 1920, ca an de înfiinţare al întreprinderii) era împărţită în două perioade : 11 iunie 1948 (naţionalizarea) – septembrie 1954, perioada de reconstrucţie şi octombrie 1954 – mai 1959, perioada de dezvoltare. Pentru fiecare segment temporal erau prezentate obiectivele pe care întreprinderea le-a atins şi alte trăsături ale perioadei respective relevante pentru istoria întreprinderii.
            Pentru perioada 1954-1959, erau prezentaţi indicii de utilizare ai întreprinderii, un grafic privind realizarea indicilor de productivitate, câştig mediu şi număr mediu scriptic, situaţia principalilor indici de muncă şi salarii, producţia realizată pe uzină în cantităţi şi altele. În acelaşi memoriu au fost prezentate şi produsele realizate de întreprindere şi principalele circuite economice în care ele erau integrate.
            Pasaje din memoriul în care se justifica propunerea de a decora Întreprinderea ,,Industria Sîrmei” din Cîmpia Turzii :

,,Începînd cu Trim. IV. 1954, uzinele INDUSTRIA SÎRMEI Cîmpia Turzii, desvoltînd experienţa pozitivă din anii anteriori, reuşeşte să îndeplinească şi depăşească planul de producţie, timp de 56 luni fără întrerupere” [1].

,,Succesele remarcabile obţinute de colectivul de muncă al întreprinderii în întrecerea cu celelalte uzine din ţară, i-a adus mîndria de a fi de şase ori cîştigătorul drapelului roşu de producţie pe ramura oţelăriei şi de trei ori, menţiune pe ramura laminoarelor” [2].

,,Din cei 1500 de tineri din uzină, un număr de 930 sînt organizaţi în 9 schimburi de tineret şi 55 de brigăzi de tineret. Trei din secţiile uzinei, sînt secţii ale tineretului. În uzină avem peste 1100 de inovatori, din care unii au peste 20 de inovaţii aplicate” [3].

[1] S.A.N.I.C., fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar 265/1958, f. 3.  Notă : Dosarul de arhivă este trecut la anul 1958, dar data de la finalul memoriului este 20 iunie 1959. A se vedea şi http://industrializarearomaniei.blogspot.ro/2012/04/produse-realizate-la-intreprinderea.html.
[2] Ibidem, f. 3.
[3] Ibidem, f. 4.