miercuri, 15 august 2012

Întreprinderea de stat pentru lucrări şi livrări la export ,,Geomin” Bucureşti

Întreprinderea de stat pentru lucrări şi livrări la export ,,Geomin” Bucureşti a fost înfiinţată la 1 iunie 1969 şi avea ca obiect de activitate efectuarea de ,,lucrări, livrări şi servicii în vederea exportului de utilaje şi echipamente miniere, instalaţii complete, precum şi executarea la extern de prospecţiuni şi explorări geologice, cercetări tehnologice, proiectări, studii şi expertize, lucrări de deschidere şi exploatare, construcţii industriale şi montaje, acordarea de asistenţă tehnică şi prestări de servicii”. Geomin a fost înfiinţată şi pentru a înlesni încheierea contractelor externe de către întreprinderile de comerţ exterior care activau în domeniul întreprinderii Geomin.

Sursa : HCM nr. 921 din 7 mai 1969, privind înfiinţarea Întreprinderii de stat pentru lucrări şi livrări la export ,,Geomin”, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Minelor, în ,,Buletinul Oficial”, 1969, nr. 56, p. 442.