miercuri, 1 august 2012

Interzicerea creditelor din străinătate

,,Legea nr. 3 din 18 aprilie 1989 privind interzicerea creditelor din străinătate
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.
Art. 1. – Se interzice organelor de stat, unităţilor de stat, cooperatiste şi obşteşti, precum şi unităţilor bancare, să contracteze credite din străinătate.
Art. 2. – Nerespectarea prevederilor art. 1 atrage răspunderea persoanelor vinovate, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 3. – Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă”.

Sursa : Consiliul de Stat, ,,Colecţia de legi, decrete şi alte acte normative, ianuarie-septembrie 1989, p. 99.