vineri, 17 august 2012

Cooperare economică şi tehnică între Republica Ghana şi R.S.R. - 1981

În anul 1981 s-a încheiat un acord general de cooperare economică şi tehnică între Republica Ghana şi R.S.R. urmând şase direcţii importante : industria extractivă, industria prelucrătoare, agricultură, transporturi şi comunicaţii, acordarea de asistenţă tehnică şi pregătirea de personal şi cooperarea în comercializarea şi distribuţia mărfurilor. În domeniul industriei prelucrătoare se stabileau principalele tipuri de fabrici care reprezentau puncte de interes pentru cooperarea dintre cele două ţări : fabrici şi combinate de produse chimice şi petrochimice, fabrici pentru producerea materialelor de construcţii (ciment, produse ceramice, geamuri etc.), combinate pentru prelucrarea lemnului, linii de montaj pentru autovehicule (autocamioane, autobasculante, autoturisme de teren şi oraş), linii de montaj pentru radio şi televizoare, fabrici pentru frigidere, centrale hidro şi termoelectrice, fabrici de încălţăminte, inclusiv pentru prelucrarea pieilor brute şi blănurilor, fabrici textile, fabrici pentru prelucrarea produselor alimentare.

Sursa : Acord general de cooperare economică şi tehnică pe termen lung între Republica Socialistă România şi Republica Ghana, în Consiliul de Stat, ,,Colecţia de legi şi decrete”, octombrie-decembrie 1981, Bucureşti, 1982, p. 345.