luni, 23 iulie 2012

Platforma industrială Săvineşti şi împrejurimile. Monografie istorico-economică


Constantin Botez, Ioan Burduja, Aurel Cuciureanu, Constantin Turcu, Platforma industrială Săvineşti şi împrejurimile. Monografie istorico-economică, Piatra Neamţ, 1974, 376 p.

Prima oară când am văzut cartea m-a atras cel mai tare titlul ei, deşi în acelaşi timp mă neliniştea adăugirea ,,şi împrejurimile. Speram ca monografia să nu înceapă din cele mai vechi timpuri, cu detalii legate de folclor şi alte lucruri care ar extinde şi forţa subiectul cărţii mult în afara informaţiilor legate de platforma industrială Săvineşti. Din păcate, aveam să aflu încă din primele pagini că  neliniştea îmi era argumentată.
            În prima parte a cărţii sunt trei capitole care se întind pe cuprinsul a peste de 100 de pagini, toate fără legătură directă cu platforma industrială. Normal că ea a ocupat un anumit teritoriu al cărui trecut este bine de ştiut, dar nivelul de detaliu şi cea aproape o treime din carte, cât îi este rezervat este cu mult prea mult. De abia de la sfârşitul celui de-al treilea capitol, autorii se îndreaptă către subiectul central al cărţii, adică după subcapitole cu nume precum : ,,Glosări în preistorie”, ,,Între folclor şi arheologie”, ,,Marile şantiere arheologice”, ,,Istoricul unor aşezări pînă la 1864”, ,,Lupta pentru izbînda noului” şi altele.
            Cea de-a doua parte a monografiei este ceea ce în viziunea mea ar fi trebuit să conţină de la bun început cartea, adică ceea ce şi titlul anunţă (chiar şi cu ,,împrejurimile”, mă gândeam că poate autorii vor trata măcar alte întreprinderi...). Tot trei capitole formează şi cea de-a doua parte a lucrării : ,,Privire istorică în lumea fibrelor şi îngrăşămintelor”, ,,Platforma industrială Săvineşti” (cititorul aşteaptă acest moment deja de 149 de pagini !), ,,Oameni şi vremuri noi”.
            Primul capitol din a doua parte introduce cititorul în lumea industriei chimice şi cunoştinţelor specifice. Nivelul de informaţii prezentat creşte însă în cel de-al doilea capitol, atât calitativ, cât şi cantitativ, mulţumind cititorul. Platforma industrială Săvineşti este prezentată în întregimea ei cu cele două părţi componente : Combinatul de fibre sintetice şi Combinatul de îngrăşăminte chimice. Sunt prezentate informaţii (inclusiv grafice şi tabele statistice) şi imagini legate de aceste unităţi industriale : date de înfiinţare şi evoluţia construcţiei lor, subunităţi componente, utilaje, produse, fluxuri de producţie, sunt descrise procedee specifice de obţinere a produselor celor două combinate, sunt realizate şi scurte incursiuni în istoria obţinerii unui produs la nivel internaţional şi sunt descrise şi câteva circuite economice create în interiorul platformei industriale între cele două combinate, dar şi cu alte unităţi industriale din ţară. Sunt mult informaţii importante pentru reconstituirea activităţii industriale de pe platforma de la Săvineşti. În fine, ultimul capitol descrie activităţile social-culturale desfăşurate de către muncitorii de pe platforma industrială.
            Nu cred că trebuie să mai menţionez că este o carte apărută în 1974 cu tot ce presupune aceste lucru, adică mai ales derapajul către planul politic şi glorificarea regimului comunist. Altfel,        monografia Platforma industrială Săvineşti şi împrejurimile. Monografie istorico-economică este o lucrare valoroasă, oferită de un colectiv de autori care au încercat să prezinte cât mai bine cu putinţă subiectul tratat.