joi, 26 iulie 2012

Muncitori la Platforma industrială Săvineşti

Pasaje interesante referitoare la muncitorii şi meseriile de pe Platforma industrială Săvineşti din lucrarea semnată de Constantin Botez, Ioan Burduja, Aurel Cuciureanu, Constantin Turcu, Platforma industrială Săvineşti şi împrejurimile. Monografie istorico-economică, Piatra Neamţ, 1974.

,,Platforma industrială Săvineşti a insuflat un ritm nou în viaţa localnicilor, care îşi aduc astăzi aminte fără regret de locuinţele lor patriarhale de pe aceste pămînturi, destul de zgîrcite în roade. Ei şi-au schimbat felul de viaţă, concepţiile, educaţia şi profesia, de la aspra meserie a plutăritului pe Bistriţa, la meseria fină de operator chimist” (p. 203).

,,La nivelul marei platforme industriale Săvineşti, relaţia om-maşină-mediu, face obiectul unui studiu multilateral. Aici psihologii urmăresc şi verifică cu atenţie, în colaborare cu fizicieni, chimişti, electronişti, economişti multiple aspecte complexe care au menirea de a depista noi căi şi modalităţi superioare de comportare în producţie care să permită o folosire cît mai eficientă a modernelor mecanisme. Sistemul de lucru al psihologiei industriale s-a înscris ca o modalitate a prelungirii «ştientifizării» progresive a activităţii industriale de pe această platformă” (p. 244).

,,Procesul ridicării personalităţii tuturor celor ce activează în producţie se urmăreşte asiduu a fi realizat printr-o dublă convergenţă : prin permanenta ridicare a cunoştinţelor profesionale, cunoaşterea tuturor unităţilor din domeniul respectiv, cît şi prin realizarea unor condiţii de muncă ambiante, prin care să se poată smulge maşinii cu un efort redus, o producţie cît mai ridicată şi de calitate. Deci stăpînirea cunoştinţelor profesionale, un mediu adecvat de lucru, cu parametri superiori, constituie factori de seamă în studiile efectuate. Iată că spre deosebire de trecut maşina nu mai este considerată ca un factotum universal” (p. 248).

,,Pe platforma de la Săvineşti s-a produs o interesantă schimbare de activităţi. Vechi meserii cu un pronunţat iz secular, au fost înlocuite cu altele noi, ca : prelucrător fire şi fibre sintetice, operator chimist, concentrator-purificator, laborant, electronist, instalator gaze, electrician staţii, fochist, centrale termoelectrice, lucrător la prese pneumatice, galvanizator, rectificator, găuritor-filare” (p. 357).

,,Transformarea ocupaţiilor agricultorilor, crescătorilor de animale, tăietorilor de păduri, plutaşilor, cărăuşilor, în operatori chimişti la tabloul de comandă, conducători de procese tehnologice complicate care dirijează valori de milioane de lei, este un proces al «creşterii» oamenilor, al saltului efectuat în zilele noastre. Odată cu realizarea noilor produse materializate în fibre, fire, îngrăşăminte şi altele, s-au modelat înşişi oamenii de aici” (p. 357-358).