marți, 17 iulie 2012

Întreprinderea metalurgică Iaşi

Întreprinderea metalurgică Iaşi (Tepro) a fost construită în cincinalul 1961-1965. La Tepro se produceau ţevi, tuburi şi profile metalice cu diferite caracteristici în funcţie de utilizări.

Întreprinderea metalurgică Iaşi - sigla