vineri, 22 iunie 2012

Întreprinderea ,,Electromotor” Timişoara

Întreprinderea ,,Electromotor” Timişoara (EMT) producea 28 de tipuri de motoare monofazate în 4 gabarite, motoare asincrone trifazate (cu rotor în scurt-circuit, cu rotor bobinat), ventilatoare axiale. Caracterizarea întreprinderii din revista ,,Viaţa economică” : ,,Marcă foarte cunoscută chiar şi în ţări cu tradiţie în construcţia de motoare electrice. O bună parte din producţie purtînd marca EMT este exportată în numeroase ţări din Europa, Africa şi Asia”.
Marca Întreprinderii ,,Electromotor" Timişoara
Sursa : ,,Viaţa economică”, supliment, anul VI, nr. 16, 19 aprilie 1974, p. 1.