duminică, 3 iunie 2012

Întreprinderea de rulmenţi Bârlad

Întreprinderea de rulmenţi Bârlad a avut un rol important pentru economia românească fiind unul dintre puţinii producători de rulmenţi. Necesitatea unei astfel de întreprinderi a fost subliniată şi prin faptul că a fost ridicată în primul cincinal al ţării noastre (1951-1955). Întreprinderea mai avea şi un rol important la nivel local, fiind cea mai importantă unitate industrială în judeţul Vaslui, altfel un judeţ tradiţional slab industrializat, cel mai sărac din România, inclusiv ale acelor vremuri. Întreprinderea contribuia cu 34% la producţia industrială a judeţului Vaslui şi într-o proporţie asemănătoare la producţia de rulmenţi a întregii ţări (o parte din producţia de rulmenţi era şi exportată în 70 de ţări, în anul 1978).

Surse :
***, Monografie geografică a R.P.R., vol. 2, partea I, Bucureşti, 1960, p. 208.
Grigore Posea (coord.), Enciclopedia geografică a României, Bucureşti, 1982, p. 779.
Petre Iosub, Aurel Zugravu, Judeţele patriei. Vaslui. Monografie, Bucureşti, 1980, p. 101-103, 115-116.